• inteligentné elektroinštalácie Crestron, KNX, LonWorks
 • kamerové a zabezpečovacie systémy
 • programovanie riadiacich systémov
 • embedded C, Python, Lua, HTML, Javascript, PHP
 • skúsenosti s IoT Sigfox
 • návrh DPS, Kicad, Eagle, CircuitStudio (Altium - Light)
 • návrh a výroba embedded elektroniky (schema -> DPS -> 3D model -> data pre vyrobu)
 • rapid prototyping PCB with CNC milling workflow
 • skúsenosti s SMD osadzovaním a opravami
 • návrh a výroba jednoduchej mechatroniky
 • 3D tlač - návrh - nakreslenie modelu - generovanie STL
 • základy CNC frézovania vrátane G-code
 • základna zručnost sústruh, zváranie MMA, TIG, CO2
 • Kontakt
  Zoran Lažík - DEVVaP TECHNIK
  GSM: +421 905 616 203
  e-mail: devvap@devvap.sk
  Sídlo: 040 01, Košice, Jazdecká 2
  IČO: 30654815
  DIČ: 1020627113